Een compleet project overdragen aan een partner die de eindverantwoordelijk neemt voor het eindresultaat, inclusief kwaliteit, tijd en geld conform de SLA (Service Level Agreement), die rol neemt Uniq Engineering graag op zich. Turn-key betekent bij ons dat we ‘het’ voor u maken en pas weggaan als alles functioneert. Kortom; complete ontzorging.

Uniq Engineering kan hierin voor haar opdrachtgevers optreden als hoofdaannemer en werken met partners en/of onderaannemers, om het gewenste resultaat op tijd te verwezenlijken. Turn-key Engineering hoeft echter niet een compleet project te omvatten, maar kan ook zoveel betekenen als het uitbesteden van een discipline, projectonderdeel of sub-processen, zolang we de scope samen maar goed kunnen kaderen.