In die gevallen dat bepaalde onderdelen van uw engineering- of productieproces niet uw core business zijn, of zijn geworden, kan Uniq Engineering u daar verregaand in faciliteren.

Om technische expertise te behouden en professionals voldoende uitdaging, begeleiding en opleiding te bieden kan soms lastig zijn. Binnen Uniq Engineering en de groep waartoe wij behoren, is dit wat we dagdagelijks doen. Om die renden kunnen wij in specifieke gevallen met u overeenkomen om voorafgaand aan een project of als onderdeel van een project bepaalde competenties en resources van u over te nemen. Hierbij kan het zo zijn dat medewerkers van opdrachtgever overgaan naar Uniq Engineering en vervolgens worden ingezet binnen projecten van opdrachtgever, maar eventueel ook voor andere opdrachtgevers of binnen Uniq engineering zelf.

Deze vorm van Outsourcing zal voornamelijk voorkomen wanneer het werkzaamheden, competenties of engineering processen betreft welke opdrachtgever niet (meer) tot haar core business beschouwt of waarvan opdrachtgever inschat dat een derde partij deze beter in staat is om uit te voeren.

‘Beter’ is in deze tegen een lagere total cost of ownership of omdat de betreffende competentie beter ontwikkeld kan worden binnen Uniq Engineering, bijvoorbeeld vanwege meer kritische massa. Gezien dit soort processen sensitief zijn, gezien het (overgang van) mensen betreft, is het van groot belang te zoeken naar een win-win-win situatie, waar naast een voordeel voor opdrachtgever en Uniq Engineering, juist de betreffende medewerker er op vooruit gaat. Bijvoorbeeld omdat deze in de toekomst meer in staat wordt gesteld zich verder te ontwikkelen. In veel gevallen blijven medewerkers na een Outsourcing proces werkzaam op dezelfde locatie (van opdrachtgever), maar dit kan variëren.